Kans arbeidsongeschiktheid zelfstandigen toegenomen

De kans om arbeidsongeschikt te worden, is voor zelfstandigen in het afgelopen jaar gestegen van 1,21 naar 1,36 procent

en daarmee het hoogst sinds 1998. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond Van Verzekeraars.
“Een directe verklaring hebben we niet, al is het aannemelijk dat de crisis een rol speelt”, aldus statisticus Christine Santoso. Uit de gegevens blijkt dat de zogeheten ‘invalideringskans’ voor nieuwe ziektegevallen sinds 2007 stijgt. Het afgelopen jaar was die stijging het grootst: de invalideringskans nam toe met zo’n 0,15 procentpunt. Het aantal nieuwe ziektegevallen steeg met veertien procent. Bijkomend ‘nadeel’ voor zelfstandigen was bovendien dat de kans op herstel in het eerste ziektejaar in 2009 daalde van 33 tot 28 procent. “Zelfstandigen hadden vorig jaar dus niet alleen een hogere kans om arbeidsongeschikt te raken, maar konden ook moeilijker re-integreren als ze eenmaal ziek waren”, aldus Santoso.