Wij hebben geen binding met aanbieders. Dit vinden wij een voorwaarde om studenten duurzaam van dienst te kunnen zijn. Want het gaat maar om één belang en dat is het klantbelang.

Onze kwaliteit is gebaseerd op samenwerking met gerenommeerde onafhankelijke organisaties, die wij op basis van deskundigheid en vooruitstrevendheid selecteren.

Wij hebben er voor gekozen om studenten toegang te geven tot digitale polismap omgevingen van verschillende serviceproviders waardoor studenten optimaal kunnen worden bediend en de volledige regie houden.

Beroepsvereniging
Ook hebben wij er bewust voor gekozen géén aansluiting te zoeken bij een beroepsvereniging. Uit ervaring weten wij dat de belangen van een beroepsvereniging tegenstrijdig zijn met de individuele belangen van klanten. Je kunt er wel op rekenen dat wij aan minimaal dezelfde strenge eisen voldoen.

Honorering
Wanneer studenten producten via StudentenRegie afsluiten ontvangen wij vergoedingen die zijn verwerkt in de te betalen premies. Deze variëren van een vast bedrag tot een percentage en zijn productafhankelijk. Middels deze vergoeding zijn wij in staat studenten optimaal te bedienen.