Maak je een vergelijking en/of sluit je een verzekering via ons af? Dan ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Graag leggen wij uit waar deze gegevens voor nodig zijn en hoe wij daarmee omgaan.

Gebruik van onze websites

FinancieelRegie houdt een beperkte gegevens bij als je onze websites bezoekt. Dit doen veel websites. Dat doen we om in de gaten te houden of de website klantvriendelijk in gebruik is en vervolgens zo goed mogelijk op bezoekers af te stemmen.

Als je onze site bezoekt vragen we je vooraf of we gegevens in je browser mogen opslaan, zoals cookies. Als je dat niet goed vindt of geen melding hiervan ziet, slaan we geen informatie op die nodig is om de site te laten werken.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij je naam, adres, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) en geboortedatum. Soms vragen we ook andere gegevens. Bijvoorbeeld je kenteken voor een autoverzekering. Het verschilt per product welke gegevens wij nodig hebben. Soms krijgen wij jouw gegevens op een andere manier zoals informatie uit specifieke (branche- of openbare) data (bijvoorbeeld je schadevrije jaren vermeld in Roy-data) .

Bijzondere persoonsgegevens

Wij zijn super voorzichtig met gevoelige gegevens. Dat zijn gegevens die extra beschermd worden door de wet of waarvan we weten dat die misbruikt kunnen worden.

Daaronder verstaan we bijvoorbeeld:

 • BurgerServiceNummer;
 • Bankrekening informatie;
 • Strafrechtelijke informatie: bij de meeste verzekeraars worden vragen over een strafrechtelijk verleden gesteld, zodat het (morele)risico voor de accepterende verzekeraar bepaalt kan worden;
 • Medische informatie: dat gaat ook om gezondheidsvragen die je invult voor het zoeken naar een passende zorgverzekering, vragen die we soms namens een zorgverzekeraar moeten stellen voor het afsluiten van een specifieke verzekering.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

 • om verzekeringen te kunnen vergelijken;
 • om verzekeringsbehoefte te kunnen inventariseren;
 • om te adviseren welke verzekeringsproducten of -diensten passend zijn;
 • om verzekering of dienst te kunnen aanvragen;
 • om contactmomenten bij te houden.

Om contact te houden:

 • om klanten doorlopend te informeren over producten of diensten die via ons lopen;
 • om klantenreviews te delen met prospects;
 • om ons aan de wet te houden;
 • om wetenschappelijk en statistisch (markt-)onderzoek te doen, bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen of ons aanbod van producten en diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te laten sluiten.

Welke contactmomenten bewaren wij?

Wij leggen alle schriftelijke contactmomenten vast. Dit doen wij om de belangen van onze klanten te borgen richting aanbieders en om duidelijk naar elkaar te zijn. Het hoort bij een professioneel onafhankelijk adviseur om dit soort zaken adequaat vast te leggen en te beheren.

Delen van gegevens

Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie kunnen wij die delen?

Soms geven wij je gegevens door naar een verzekeraar of een specifieke dienstverlener. Dit zullen wij nooit doen zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd of gekregen.

Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • Technische dienstverleners waarmee wij samenwerken ter ondersteuning van onze dienstverlening. Daarbij kun je denken aan partners die onze website hosten of softwareleveranciers voor het veilig beheren van (vertrouwelijke)informatie;
 • Softwareleveranciers die de premies berekenen of ons informatie geven specifieke informatie. Soms halen we die gegevens rechtstreeks op bij de verzekeraar en soms bij een derde partij die hierin gespecialiseerd is;
 • Partijen die ons helpen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Als we je schade behandelen, gebeurt dat door een collega bij ons op kantoor. Indien nodig worden gegevens gedeeld met ketenpartners die de schade beoordelen of herstellen.

Fraude- en risicobeheersing

Verzekeraars en volmachtorganisaties in Nederland delen gegevens met elkaar in het Centraal informatiesysteem (CIS) om risico’s beheersbaar te maken en fraude tegengaan. Dat gebeurt door Stichting CIS. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren gegevens zolang je actief klant bent of zolang als het moet van de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens.

Beveiliging

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn maximaal beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van gegevens te voorkomen.

Rechten

Wat behelzen jouw privacyrechten?

Consumentenrechten zijn in de wet geregeld zoals:

 • het opvragen van opgeslagen of gebruikte gegevens;
 • het wijzigen van gegevens als deze onjuist zijn;
 • het verwijderen van gegevens. Het kan voorkomen dat wij persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen omdat wij deze nog nodig hebben of vanwege wettelijke verplichtingen;
 • bezwaar maken tegen (bepaald) gebruik van gegevens.Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen. In onze nieuwsbrieven staat een link waarmee je je kunt afmelden;
 • verleende toestemming intrekken. Geven toestemming kan worden ingetrokken zodat gegevens vanaf dat moment niet meer mogen worden gebruikt;
 • overdragen van gegevens aan een andere partij of aan jezelf;
 • tijdelijk bezwaar van gebruik van je gegevens.

Hoe maak je gebruik van jouw rechten?

Stuur ons een brief of een e-mailbericht. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst geven wij een reactie.

StudentenCollectief
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
De Werf 97
5018CX  Tilburg

Je kunt veel van je gegevens bekijken of veranderen via de door de aanbieders aangeboden digitale klantomgevingen.