Hoe wij jou van dienst zijn
In de volgende punten vertellen wij meer over wat wij feitelijk doen op het moment dat wij jouw belangen mogen behartigen.

Advies
Wij staan achter de door ons aangeboden oplossingen en zijn wij van mening dat dit de beste oplossingen zijn voor de meeste studenten. Mocht jij specifieke vragen of wensen hebben dan helpen wij jou graag met het vinden van de beste oplossing voor jou.

Onderbouwing van de keuze
Vanuit de vele aanbieders waarmee wij kunnen samenwerken onderbouwen wij ons advies. In onze selectiecriteria zullen wij uitgaan van de beste verhouding prijs/kwaliteit/dienstverlening en toetsen daar de betreffende aanbieders op. De oplossingen die wij adviseren voldoen aan de criteria beste product, flexibiliteit, transparant en heldere kostenstructuur.

Opzeggen
Het kan zijn dat bestaande producten niet meer voldoen of niet meer nodig zijn. Wij verzorgen de correspondentie die nodig is om de producten aan te passen of te beëindigen. Als er recht is op teruggave van teveel betaalde premie zullen wij daar om verzoeken.

Beheer
Indien de aanbieder jou over bepaalde zaken wilt informeren, zien wij erop toe dat deze informatie wordt verzonden.

Actueel houden
Omdat je ons hebt gevraagd jouw belangen te behartigen, zien wij het als een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de producten ook op langere termijn blijven aansluiten op jouw wensen. Hierbij gaat het met name om veranderingen die gevolgen hebben voor de aard van de dekking. Geef wijzigen tijdig aan ons door zodat wij erop kunnen toezien dat producten blijven aansluiten.

Schade begeleiding
Er kan een moment aanbreken dat je een beroep doet op een aanbieder of product. Dat kan zijn na een schade, ongeval of bij een overlijden. Allemaal situaties waarbij vanzelfsprekend de aandacht naar andere zaken gaat.
Wij begeleiden jou bij het indienen van deze schade en wij zien erop toe dat zo spoedig mogelijk die uitkering wordt voldaan door de aanbieder of uitvoerder.

Wij begeleiden je met het invullen van de documenten die nodig zijn om de uitkering aan te vragen. Hierbij letten wij op dat alle vragen die voor de aanbieder of uitvoerder relevant zijn, worden beantwoord.
Ook weten wij welke aanvullende documentatie nodig is om te kunnen beslissen. Wij zorgen ervoor dat de aanbieder of uitvoerder de gegevens volledig en correct ontvangt. Via je persoonlijk digitale omgeving kun je de voortgang volgen. Wij bewaken ook de voortgang van het dossier.

Incasso
De premies die je moet betalen, worden rechtstreeks door de aanbieders of uitvoerders geïncasseerd. Deze zorgen ervoor dat de premies automatisch van jouw bankrekening wordt afgeschreven.

Het tijdig betalen van premie is erg belangrijk. Indien je niet betaalt binnen 30 dagen en er vervolgens schade optreedt, hoeft de aanbieder de schade niet te vergoeden.

Daarnaast zal bij het niet tijdig betalen van premies de aanbieder de vordering uit handen kunnen geven aan een incassobureau. Dit zal altijd tot onnodige extra incassokosten zal leiden.
Tevens brengen aanbieders extra kosten in rekening indien automatisch incasso zal worden omgezet naar betaling middels een acceptgirokaart.

Verstrekken van informatie
Wij informeren je over actualiteiten en relevante ontwikkelingen via onze website(s) en via nieuwsitems die wij periodiek zullen verzenden. Wanneer je een product of offerte aanvraagt wordt je automatisch opgenomen in onze klantendatabase.

Privacy
Dagelijks komen wij in aanraking met vertrouwelijke gegevens. Het spreekt vanzelf dat wij zeer vertrouwelijk omgaan met deze informatie. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering van deze gegevens als voor het gebruik van deze gegevens. Wij gebruiken de gegevens enkel en alleen voor het doel waarmee je de gegevens aan ons heb verstrekt.

Ook spreekt het vanzelf dat wij deze gegevens nooit aan derden ter beschikking zullen stellen zonder toestemming. In ons privacyreglement hebben wij dit helder beschreven.