Zorgverzekering 2023: wat verandert er?

Zorgverzekering 2023: wat verandert er? Wat verandert er in 2023 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? Zorgpremie basisverzekering De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over […]

Zorgpremie stijgt meer dan regering voorspelt

De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie stijgt meer dan waarvan het kabinet van uit ging. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 per maand. Op Prinsjesdag het kabinet verwachtte een gemiddelde zorgpremie van zo’n 123 euro per maand, een stijging van 5 euro. […]

Informatie maakt wijzer!

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nibud heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO. Op basis van het gevraagde onderzoek adviseert het Nibud DUO om studenten actiever te informeren over de […]

Belangrijke extra’s zorgverzekering

Gedurende de studieperiode zijn studenten steeds minder honkvast vanwege stages in het buitenland en studies op verschillende hoge scholen of universiteiten. Ook het feestvieren in verschillende steden en elders overnachten hoort daarbij. Daarom wordt het belangrijker voor studenten een zorgverzekering te kiezen met maximale keuzevrijheid en flexibiliteit. De goedkoopste premie en beperkte dekking kunnen nog […]

Studenten lenen meer!

Vanaf 2015, het jaar van invoering van het leenstelsel, lenen steeds meer studenten, en loopt de gemiddelde studieschuld versneld op. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12,4 duizend euro in 2015 naar 13,7 duizend euro in 2019. Ook het aantal studenten met een schuld is opgelopen: in 2019 hadden in […]