In onderstaande tabel vind je de vergoeding bij gebruik van wel of géén gecontracteerde zorgaanbieder.

  VGZ
Goede Keuze
VGZ
Ruime Keuze
VGZ
Eigen Keuze
wel contract
(met zorgverlener)
100% 100% 100%
géén contract
(met
zorgverlener)
75%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
 80%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
of 80% Wmg-tarief**
100%,
Wmg-tarief** of in Nederland geldende redelijke marktprijs

*Verzekeraars bieden géén inzage hoe hoog het gemiddeld gecontracteerd tarief is. Als verzekerde loop je het risico te moeten bijbetalen.

**Wmg-tarief is het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Studenten Zorgverzekering van VGZ heeft een Basisverzekering met de aanvullende verzekering Aanvullend Goed en Tand Goed.

Bekijk de verschillen via “onze vergelijking op vergoedingen“.