Wij kunnen jouw belang enkel behartigen met jouw medewerking. Daarom vragen wij jou ons te informeren over:

Elders lopende producten of diensten
Het kan zijn dat je producten of diensten elders hebt afgesloten (bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon) waarvan wij niet op de hoogte zijn. Graag willen wij weten welke producten of diensten er al zijn. Hoe meer wij weten hoe beter wij jouw belang kunnen behartigen om dubbele of overlappende dekkingen te voorkomen.

Wijzigingen in je persoonlijke situatie
Het is erg belangrijk dat je ons informeert over veranderingen in je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld een verhuizing, tussentijds stoppen met studeren, het afronden van je studie, het hebben van een (bij)baan, de start van een onderneming, het gaan samenwonen en de geboorte van een kind.
Zo zijn er tal van gebeurtenissen die gevolgen hebben voor je profiel en waar andere oplossingen op aansluiten en waarbij je onze begeleiding mag verwachten.

Schades
Het is belangrijk dat je ons snel en volledig informeert over een schade waarvoor je een beroep doet op producten of een tegenpartij jou aansprakelijk stelt. Wij kunnen dan direct actie ondernemen en partijen correct informeren.

Juiste informatie
Wij verwachten dat je juiste informatie verstrekt. Wij treden op als jouw belangenbehartiger en verwachten dat je ons correct informeert. Zowel bij het aangaan van een product of dienst alsook wanneer er een beroep op wordt gedaan.
Indien wij onverhoopt geconfronteerd worden met bewust foutief verstrekte informatie, met het doel partijen op oneigenlijke gronden te bewegen een product of dienst te accepteren of ten onrechte een uitkering te doen, zullen wij de samenwerking heroverwegen.