Informatie maakt wijzer!

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nibud heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO.
Op basis van het gevraagde onderzoek adviseert het Nibud DUO om studenten actiever te informeren over de hoogte van hun totale schuld bij het bedrag dat ze willen lenen, de hoogte van het maandelijkse aflosbedrag en de leeftijd waarop de student klaar is met aflossen
“Het is goed dat het ministerie en DUO hiermee bezig zijn. Voor studenten is het belangrijk om te weten welke gevolgen hun keuze voor een bepaald leenbedrag heeft. Studenten moeten zorgen dat ze daarvan op de hoogte zijn, maar het zou goed zijn als DUO daar actief over bericht,”zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Studenten kunnen aflossen naar draagkracht en hebben 35 jaar om te betalen, maar dat betekent wel dat je daar tot je 60ste mee bezig kunt zijn. Het zou mooi zijn als zij daar meer inzicht in krijgen, net als mensen die bijvoorbeeld een persoonlijke lening of hypotheek afsluiten.”

Belangrijke extra’s zorgverzekering

Gedurende de studieperiode zijn studenten steeds minder honkvast vanwege stages in het buitenland en studies op verschillende hoge scholen of universiteiten. Ook het feestvieren in verschillende steden en elders overnachten hoort daarbij. Daarom wordt het belangrijker voor studenten een zorgverzekering te kiezen met maximale keuzevrijheid en flexibiliteit.

De goedkoopste premie en beperkte dekking kunnen nog wel eens opbreken door een onverwachte hoge rekening van een zorgverlener die géén contract heeft met een zorgverzekeraar.

Daarnaast geven collectieve contracten het voordeel van een korting maar blijken andere alternatieven veel goedkoper.

De beste zorgverzekering voor studenten is ……….. 

 

Studenten lenen meer!

Vanaf 2015, het jaar van invoering van het leenstelsel, lenen steeds meer studenten, en loopt de gemiddelde studieschuld versneld op. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12,4 duizend euro in 2015 naar 13,7 duizend euro in 2019. Ook het aantal studenten met een schuld is opgelopen: in 2019 hadden in totaal 1,4 miljoen mensen een studieschuld, 388 duizend meer dan begin 2015.

Ook klinken er geluiden uit Den Haag dat het leenstelsel zal worden bijgesteld. Hoe dat eruit zal komen te zien zal nog moeten blijken.

Studenten wordt het makkelijk gemaakt om met maar twee muisklikken het bestedingsbudget aan te vullen zonder bestedingsdoel verplichting. De gevolgen worden op deze leeftijd niet altijd goed overdacht.

Studenten en geld

Studenten zitten onnodig krap bij kas en laten geld liggen uit onwetendheid.

Het vergeten/niet aanvragen van zorgtoeslag, jaarlijks de belastingaangifte toetsen op aftrekken van studiekosten en teveel ingehouden loonbelasting terugvorderen.

Het kan oplopen tot een paar duizend euro. Dus een serieuze budgetverruiming.

Heb je hier vragen over dan helpen wij jou graag verder.

Zorgverzekeraar blijft gelijk maar de zorgverzekering wijzigt jaarlijks

Veel consumenten zijn jarenlang verzekerd bij een zorgverzekeraar en vertrouwen op ervaringen uit het verleden of de dominantie van een zorgverzekeraar in een bepaalde regio.

Inmiddels hebben de grote vier zorgverzekeraars (hoofdlabels CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) de keuze uit drie type basisverzekeringen.  De keuze wordt voor een belangrijk deel bepaald door de premie, kwaliteit van de zorg en de vrije toegang tot de beste zorgverleners.

Het onderscheid zit in de keuze tussen gecontracteerde zorgverleners en niet gecontracteerde zorgverleners en de daarmee samenhangende vergoedingen door de verzekeraar.

Gelet op de jaarlijkse onderhandelingen zijn nog niet alle zorgverleners gecontracteerd en kunnen zorgverzekeraars daar nog geen volledige duidelijkheid over geven. Ondanks alle pogingen dit op de websites inzichtelijk te maken.

Bij de keuze voor de type basisverzekering is het belangrijk te bepalen wat het beste bij jou past, wat jij verwacht van de zorgverzekeraar en tot welke zorgverleners je toegang wilt hebben zonder risico van bijbetalingen.

In onderstaande tabel vind je de vergoedingen bij gebruik van wel of géén gecontracteerde zorgaanbieder en bij welk type basisverzekering.

  Budget
Basisverzekering
Natura
Basisverzekering
Restitutie
Basisverzekering
Wel gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**
Niet gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
65% tot 75%
van de nota,
tot gemiddeld
gecontracteerd tarief*
 75%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**

*Verzekeraars bieden géén inzage hoe hoog het gemiddeld gecontracteerd tarief is. Als verzekerde kun je worden geconfronteerd met extra kosten bij géén gecontracteerde zorgverlener. 

**Wmg-tarief is het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).