Zorgverzekering 2023: wat verandert er?


Zorgverzekering 2023: wat verandert er?

Wat verandert er in 2023 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico?

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

Stijging zorgpremie

De afgelopen jaren is de zorgpremie steeds gestegen. Onder andere vanwege hogere zorg- en salariskosten. Ook voor 2023 zal de premie wederom stijgen. De verwachting is dat de stijging ongeveer € 13,- per maand zal zijn .

Maar het zijn uiteindelijk de zorgverzekeraars die de premie vaststellen. Uiterlijk 12 november maken zij de premies van 2023 bekend. Zorgverzekeraar DSW is de eerste die de premie verhoogt. De basisverzekering kost daar in 2023 €137,50 per maand. Dit is €9,75 meer dan dit jaar.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen.

De premiestijging wordt voor lagere inkomens gecompenseerd door stijging van de zorgtoeslag. Met Prinsjesdag is bekend geworden dat de zorgtoeslag stijgt met maximaal €514 voor eenpersoonshuishoudens en met €613 voor meerpersoonshuishoudens. Dit is meer dan de stijging van de premie en is eenmalig ter compensatie van het verlies aan koopkracht. De zorgtoeslag wordt op jaarbasis maximaal €1850 voor eenpersoonshuishoudens en €3166 voor meerpersoonshuishoudens.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding.
Het eigen risico blijft onveranderd in 2023

Korting collectieve zorgverzekering verdwijnt

Bijna 2 op de 3 Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Een belangrijk voordeel daarvan verdwijnt nu. Verzekeraars mogen vanaf 2023 geen korting meer geven op de basisverzekering Op dit moment is dat nog maximaal 5%.

Collectiviteitskorting mag nog wel op de aanvullende verzekeringen worden toegepast.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2023 zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket.

Vitamine D verdwijnt uit het basispakket

Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van vitamine Dvia de zorgverzekering. Dit betekent dat iedereen nu zelf de kosten van vitamine D moet betalen. Alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol zijn vormen van vitamine D die wel vergoed blijven. Zij zijn geregistreerd voor andere aandoeningen dan een vitamine D-tekort.

Regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd

De regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten is met een jaar verlengd. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2022, maar is verlengd tot 1 augustus 2023. Nieuw is de voorwaarde dat patiënten bereid zijn mee te doen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Deze regeling geldt voor patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren. Zij kunnen vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg krijgen. Denk daarbij aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

Verandering screening ongeboren kind

De combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind, wordt niet langer vergoed. In plaats daarvan komt de NIPT test bij medische indicatie per 1 januari 2023 in het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico. Zonder medische indicatie kun je ook de test laten uitvoeren. Per 1 april 2023 verdwijnt de eigen bijdrage van €175.

Immunotherapie bij zeldzame kankervorm

Bij een zeldzame kankertumor van het type DMMR of MSI wordt het medicijn nivolumab toegediend in de vorm van immunotherapie. Dit was eerst niet verzekerd. Nu blijkt dat bij 40% van de gevallen dit effectief blijkt. Daarom is deze behandeling sinds juli 2022 toegevoegd aan de basisverzekering

Zorgpremie stijgt meer dan regering voorspelt


De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie stijgt meer dan waarvan het kabinet van uit ging. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 per maand.

Op Prinsjesdag het kabinet verwachtte een gemiddelde zorgpremie van zo’n 123 euro per maand, een stijging van 5 euro. De verwachting van het kabinet klopt zelden met de daadwerkelijke aanpassing, die wordt door de zorgverzekeraars zelf bepaald. Zorgverzekeraar DSW komt jaarlijks als eerste met de premie. De andere verzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken.

Voor de lagere inkomens wordt de stijgende zorgpremie deels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. De maximale toeslag stijgt met 3,66 euro per maand voor alleenstaanden en 8,25 voor meerpersoonshuishoudens. Volgens DSW komt de premiestijging vooral door hogere lonen voor zorgmedewerkers en door hogere prijzen. Corona speelt nauwelijks een rol bij de prijsstijging.

Informatie maakt wijzer!

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nibud heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO.
Op basis van het gevraagde onderzoek adviseert het Nibud DUO om studenten actiever te informeren over de hoogte van hun totale schuld bij het bedrag dat ze willen lenen, de hoogte van het maandelijkse aflosbedrag en de leeftijd waarop de student klaar is met aflossen
“Het is goed dat het ministerie en DUO hiermee bezig zijn. Voor studenten is het belangrijk om te weten welke gevolgen hun keuze voor een bepaald leenbedrag heeft. Studenten moeten zorgen dat ze daarvan op de hoogte zijn, maar het zou goed zijn als DUO daar actief over bericht,”zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Studenten kunnen aflossen naar draagkracht en hebben 35 jaar om te betalen, maar dat betekent wel dat je daar tot je 60ste mee bezig kunt zijn. Het zou mooi zijn als zij daar meer inzicht in krijgen, net als mensen die bijvoorbeeld een persoonlijke lening of hypotheek afsluiten.”

Belangrijke extra’s zorgverzekering

Gedurende de studieperiode zijn studenten steeds minder honkvast vanwege stages in het buitenland en studies op verschillende hoge scholen of universiteiten. Ook het feestvieren in verschillende steden en elders overnachten hoort daarbij. Daarom wordt het belangrijker voor studenten een zorgverzekering te kiezen met maximale keuzevrijheid en flexibiliteit.

De goedkoopste premie en beperkte dekking kunnen nog wel eens opbreken door een onverwachte hoge rekening van een zorgverlener die géén contract heeft met een zorgverzekeraar.

Daarnaast geven collectieve contracten het voordeel van een korting maar blijken andere alternatieven veel goedkoper.

De beste zorgverzekering voor studenten is ……….. 

 

Studenten lenen meer!

Vanaf 2015, het jaar van invoering van het leenstelsel, lenen steeds meer studenten, en loopt de gemiddelde studieschuld versneld op. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12,4 duizend euro in 2015 naar 13,7 duizend euro in 2019. Ook het aantal studenten met een schuld is opgelopen: in 2019 hadden in totaal 1,4 miljoen mensen een studieschuld, 388 duizend meer dan begin 2015.

Ook klinken er geluiden uit Den Haag dat het leenstelsel zal worden bijgesteld. Hoe dat eruit zal komen te zien zal nog moeten blijken.

Studenten wordt het makkelijk gemaakt om met maar twee muisklikken het bestedingsbudget aan te vullen zonder bestedingsdoel verplichting. De gevolgen worden op deze leeftijd niet altijd goed overdacht.