Zorgpremie stijgt meer dan regering voorspelt


De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie stijgt meer dan waarvan het kabinet van uit ging. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 per maand.

Op Prinsjesdag het kabinet verwachtte een gemiddelde zorgpremie van zo’n 123 euro per maand, een stijging van 5 euro. De verwachting van het kabinet klopt zelden met de daadwerkelijke aanpassing, die wordt door de zorgverzekeraars zelf bepaald. Zorgverzekeraar DSW komt jaarlijks als eerste met de premie. De andere verzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken.

Voor de lagere inkomens wordt de stijgende zorgpremie deels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. De maximale toeslag stijgt met 3,66 euro per maand voor alleenstaanden en 8,25 voor meerpersoonshuishoudens. Volgens DSW komt de premiestijging vooral door hogere lonen voor zorgmedewerkers en door hogere prijzen. Corona speelt nauwelijks een rol bij de prijsstijging.

Informatie maakt wijzer!

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nibud heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO.
Op basis van het gevraagde onderzoek adviseert het Nibud DUO om studenten actiever te informeren over de hoogte van hun totale schuld bij het bedrag dat ze willen lenen, de hoogte van het maandelijkse aflosbedrag en de leeftijd waarop de student klaar is met aflossen
“Het is goed dat het ministerie en DUO hiermee bezig zijn. Voor studenten is het belangrijk om te weten welke gevolgen hun keuze voor een bepaald leenbedrag heeft. Studenten moeten zorgen dat ze daarvan op de hoogte zijn, maar het zou goed zijn als DUO daar actief over bericht,”zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Studenten kunnen aflossen naar draagkracht en hebben 35 jaar om te betalen, maar dat betekent wel dat je daar tot je 60ste mee bezig kunt zijn. Het zou mooi zijn als zij daar meer inzicht in krijgen, net als mensen die bijvoorbeeld een persoonlijke lening of hypotheek afsluiten.”

Belangrijke extra’s zorgverzekering

Gedurende de studieperiode zijn studenten steeds minder honkvast vanwege stages in het buitenland en studies op verschillende hoge scholen of universiteiten. Ook het feestvieren in verschillende steden en elders overnachten hoort daarbij. Daarom wordt het belangrijker voor studenten een zorgverzekering te kiezen met maximale keuzevrijheid en flexibiliteit.

De goedkoopste premie en beperkte dekking kunnen nog wel eens opbreken door een onverwachte hoge rekening van een zorgverlener die géén contract heeft met een zorgverzekeraar.

Daarnaast geven collectieve contracten het voordeel van een korting maar blijken andere alternatieven veel goedkoper.

De beste zorgverzekering voor studenten is ……….. 

 

Studenten lenen meer!

Vanaf 2015, het jaar van invoering van het leenstelsel, lenen steeds meer studenten, en loopt de gemiddelde studieschuld versneld op. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12,4 duizend euro in 2015 naar 13,7 duizend euro in 2019. Ook het aantal studenten met een schuld is opgelopen: in 2019 hadden in totaal 1,4 miljoen mensen een studieschuld, 388 duizend meer dan begin 2015.

Ook klinken er geluiden uit Den Haag dat het leenstelsel zal worden bijgesteld. Hoe dat eruit zal komen te zien zal nog moeten blijken.

Studenten wordt het makkelijk gemaakt om met maar twee muisklikken het bestedingsbudget aan te vullen zonder bestedingsdoel verplichting. De gevolgen worden op deze leeftijd niet altijd goed overdacht.

Studenten en geld

Studenten zitten onnodig krap bij kas en laten geld liggen uit onwetendheid.

Het vergeten/niet aanvragen van zorgtoeslag, jaarlijks de belastingaangifte toetsen op aftrekken van studiekosten en teveel ingehouden loonbelasting terugvorderen.

Het kan oplopen tot een paar duizend euro. Dus een serieuze budgetverruiming.

Heb je hier vragen over dan helpen wij jou graag verder.