Informatie maakt wijzer!

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nibud heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO.
Op basis van het gevraagde onderzoek adviseert het Nibud DUO om studenten actiever te informeren over de hoogte van hun totale schuld bij het bedrag dat ze willen lenen, de hoogte van het maandelijkse aflosbedrag en de leeftijd waarop de student klaar is met aflossen
“Het is goed dat het ministerie en DUO hiermee bezig zijn. Voor studenten is het belangrijk om te weten welke gevolgen hun keuze voor een bepaald leenbedrag heeft. Studenten moeten zorgen dat ze daarvan op de hoogte zijn, maar het zou goed zijn als DUO daar actief over bericht,”zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Studenten kunnen aflossen naar draagkracht en hebben 35 jaar om te betalen, maar dat betekent wel dat je daar tot je 60ste mee bezig kunt zijn. Het zou mooi zijn als zij daar meer inzicht in krijgen, net als mensen die bijvoorbeeld een persoonlijke lening of hypotheek afsluiten.”