Zorgverzekering 2023: wat verandert er?


Zorgverzekering 2023: wat verandert er?

Wat verandert er in 2023 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico?

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

Stijging zorgpremie

De afgelopen jaren is de zorgpremie steeds gestegen. Onder andere vanwege hogere zorg- en salariskosten. Ook voor 2023 zal de premie wederom stijgen. De verwachting is dat de stijging ongeveer € 13,- per maand zal zijn .

Maar het zijn uiteindelijk de zorgverzekeraars die de premie vaststellen. Uiterlijk 12 november maken zij de premies van 2023 bekend. Zorgverzekeraar DSW is de eerste die de premie verhoogt. De basisverzekering kost daar in 2023 €137,50 per maand. Dit is €9,75 meer dan dit jaar.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen.

De premiestijging wordt voor lagere inkomens gecompenseerd door stijging van de zorgtoeslag. Met Prinsjesdag is bekend geworden dat de zorgtoeslag stijgt met maximaal €514 voor eenpersoonshuishoudens en met €613 voor meerpersoonshuishoudens. Dit is meer dan de stijging van de premie en is eenmalig ter compensatie van het verlies aan koopkracht. De zorgtoeslag wordt op jaarbasis maximaal €1850 voor eenpersoonshuishoudens en €3166 voor meerpersoonshuishoudens.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding.
Het eigen risico blijft onveranderd in 2023

Korting collectieve zorgverzekering verdwijnt

Bijna 2 op de 3 Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Een belangrijk voordeel daarvan verdwijnt nu. Verzekeraars mogen vanaf 2023 geen korting meer geven op de basisverzekering Op dit moment is dat nog maximaal 5%.

Collectiviteitskorting mag nog wel op de aanvullende verzekeringen worden toegepast.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2023 zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket.

Vitamine D verdwijnt uit het basispakket

Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van vitamine Dvia de zorgverzekering. Dit betekent dat iedereen nu zelf de kosten van vitamine D moet betalen. Alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol zijn vormen van vitamine D die wel vergoed blijven. Zij zijn geregistreerd voor andere aandoeningen dan een vitamine D-tekort.

Regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd

De regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten is met een jaar verlengd. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2022, maar is verlengd tot 1 augustus 2023. Nieuw is de voorwaarde dat patiënten bereid zijn mee te doen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Deze regeling geldt voor patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren. Zij kunnen vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg krijgen. Denk daarbij aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

Verandering screening ongeboren kind

De combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind, wordt niet langer vergoed. In plaats daarvan komt de NIPT test bij medische indicatie per 1 januari 2023 in het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico. Zonder medische indicatie kun je ook de test laten uitvoeren. Per 1 april 2023 verdwijnt de eigen bijdrage van €175.

Immunotherapie bij zeldzame kankervorm

Bij een zeldzame kankertumor van het type DMMR of MSI wordt het medicijn nivolumab toegediend in de vorm van immunotherapie. Dit was eerst niet verzekerd. Nu blijkt dat bij 40% van de gevallen dit effectief blijkt. Daarom is deze behandeling sinds juli 2022 toegevoegd aan de basisverzekering