Mag ik nieuwe arbeidsvoorwaarden weigeren?

‘Ik heb een auto van de zaak. Omdat het slecht gaat met het bedrijf, hebben ze me gevraagd van functie te wijzigen.

Alles blijft gelijk maar ik moet de auto inleveren. Moet ik de functiewijziging accepteren?’

Als het voorstel van je baas redelijk is, doe je er goed aan dit te accepteren. Als je dit niet doet, loop je het risico op een arbeidsconflict. Als je baas een juridische procedure start en de rechter bepaalt dat het voorstel redelijk was, loop je kans op ontslag zonder ontslagvergoeding. Het moet zoals gezegd wel om een redelijk voorstel gaan.

Praktijkvoorbeeld
Genoodzaakt door slechte bedrijfseconomische omstandigheden deed een werkgever aan een medewerker van de buitendienst een voorstel om van functie te wijzigen. De man zou gaan werken voor de binnendienst tegen een gelijk loon. Wel diende hij dan zijn auto van de zaak in te leveren, omdat hij die wegens de functiewijziging niet meer nodig had. Daar stond wel een financiële tegemoetkoming tegenover, net als steun bij financiering van de overname van de auto door de werknemer.

De werknemer weigerde het voorstel, en de zaak kwam voor de rechter. Volgens de kantonrechter had de werknemer met het voorstel moeten instemmen. Het voorstel was redelijk en de weigering om in te stemmen kwam niet overeen met de eisen van goed werknemerschap. Een vruchtbare samenwerking was niet meer mogelijk. De rechter ontbond de arbeidsovereenkomst wegens verandering van de omstandigheden zonder toekenning van een ontslagvergoeding.