Banksparen wint terrein op verzekeren

Van de ruim vijf miljard euro die Nederlanders in het afgelopen jaar inlegden om onder fiscaal gunstige voorwaarden te sparen

 voor hun oude dag of de aflossing van een hypotheek kwam ruim één miljard euro op het conto van bankspaarrekeningen te staan. Het jaar er voor was dat nog 0,6 miljard euro.

De cijfers zijn afkomstig van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Deze analyseerde hoe de markt voor individuele spaarrekeningen en verzekeringen zich tot nu toe ontwikkelt. Sinds 2008 kunnen mensen niet langer alleen fiscaal gunstig sparen bij verzekeraars, maar ook bij banken. Het doel was de onderlinge concurrentie te vergroten en daarmee lagere kosten voor de consument te bewerkstelligen. Dat die concurrentie op gang is gekomen blijkt uit het marktaandeel van de verzekeraars. Dit liep terug van 90 procent in 2008 tot driekwart van de markt in het afgelopen jaar. Daarnaast krimpt ook de totale markt. In totaal werd er in 2009 bijna 700 miljoen euro minder belegd dan in 2008, toen consumenten zo’n zes miljard euro apart zetten.