Woekerpolis

Hoe om te gaan met uw woekerpolis?

Stel de verzekeraar en de tussenpersoon van uw woekerpolis aansprakelijk.

U kunt gebruik maken van de bijgevoegde brieven.

Bijlage:

[icon icon=word size=small]Aansprakelijkheidsstelling TussenPersoon Blanco
[icon icon=word size=small]Aansprakelijkheidsstelling Verzekeraar blanco