Te koop

Akkoord over nieuwe regels tophypotheken

De Nederlandse banken, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor tophypotheken.

Per 1 augustus 2011 mag een hypotheek niet meer dan 110 procent van de aankoopwaarde bedragen. Ook is maximaal de helft aflossingsvrij.

110 procent
Binnen de nieuwe regels mag de hypotheek bij aanschaf van een woning niet meer dan 110 procent van de aankoopwaarde bedragen. In een eerder voorstel van de AFM was nog sprake van 112 procent. De uitkomst is het gevolg van onderhandelingen over een oorspronkelijk voorstel van de AFM, de waakhond financiële markten. Vroeger konden klanten 125% financieren.

Helft aflossingvrij
Verder mag de verstrekte hypotheek nog maar voor maximaal de helft van de waarde van de woning aflossingsvrij zijn en worden de mogelijkheden om af te wijken van de inkomensnorm (4,5 maal bruto jaarsalaris) beperkt. Het is wel nog steeds mogelijk om aanschafkosten van een huis plus kosten koper te financieren. Een eerdere eis van de AFM dat de top van de hypotheek in zeven jaar wordt afgelost, vervalt.

code
De normen staan in een nieuwe gedragscode die is voorgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond voor Verzekeraars. De NVB verwacht dat de gevolgen voor de woningmarkt gering zijn. De AFM onderschrijft de code en zal streng toezien op naleving. Bij overtreding kunnen onder meer boetes worden opgelegd.

Goede bescherming
Minister de Jager vindt dat huizenkopers met de nieuwe afspraken goed beschermd zijn tegen overkreditering, terwijl ze nog steeds voldoende kunnen lenen om huis plus kosten koper te financieren. Deze code biedt een goed evenwicht tussen het beschermen van de consument en het stimuleren van de woningmarkt.
Minister de Jager heeft de voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd, die er nog mee in moet stemmen.