Aansprakelijkheid in het verkeer en studenten

Bij schade is doorgaans een van de belangrijkste vragen wie daarvoor aansprakelijk is. Binnen het verkeer is deze vraag echter minder relevant, omdat bij verkeersaansprakelijkheid speciale regels gelden.

Omdat de meeste studenten er niet van op de hoogte zijn dat er speciale regels gelden voor aansprakelijkheid voor schade in het verkeer, laten veel studenten het na om letselschade te verhalen. Dit is zeker het geval als niet duidelijk is wat de precieze toedracht van het ongeluk was. Bij verkeersongeval is dit minder vaak relevant.

Risicoaansprakelijkheid
Soms is wettelijk bepaald dat iemand in een bepaalde situatie voor schade aansprakelijk is, ongeacht de omstandigheden. Zo is een werkgever doorgaans aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt in de uitvoering van zijn werkzaamheden (mits er sprake is van opzet of roekeloosheid). Deze vorm van aansprakelijkheid wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Je vindt dit ook terug in het verkeersrecht.

In het verkeer
Bij schade als gevolg van een ongeval tussen een auto en een fietsende student wordt doorgaans al snel de aansprakelijkheid van de automobilist aangenomen. De niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers worden vanwege  kwetsbaarheid extra beschermd in de zin dat zij hun kosten, verlies aan inkomen en andere schade door het ongeval (grotendeels) kunnen verhalen op de verzekeraar van de gemotoriseerde tegenpartij. Het gaat hierbij om ongevallen waarbij een kwetsbare verkeersdeelnemer zoals een voetganger of fietser wordt aangereden door een motorrijtuig.

Leeftijd
Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een kwetsbare verkeersdeelnemer van 14 jaar of ouder, is de eigenaar van het motorrijtuig minimaal voor 50% aansprakelijk. Een uitzondering hierop geldt als de automobilist overmacht kan aantonen, maar dit is zeer moeilijk te bewijzen en derhalve komt dit niet vaak voor.

De 50%-grens is een ondergrens. Of een kwetsbare verkeersdeelnemer recht heeft op meer dan deze 50%, hangt af van de situatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersfouten van beide partijen.

WAM-verzekering
Deze extra bescherming voor fietsers en voetgangers betekent dus dat de normaal zo relevante schuldvraag bij verkeersongelukken minder doorslaggevend is dan studenten denken. Hierbij speelt ook een rol dat de eigenaar van een motorrijtuig de schade van de fietser/voetganger via zijn verplichte Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigenverzekering (afgekort WAM) dient te vergoeden.