Sporen van braak

Verzekering aandachtspunt voor student

Het merendeel van de studenten die het slachtoffer wordt van brand is onverzekerd, zegt Stichting Salvage die bij veel branden ter plaatse is.
En dat terwijl de kans op brand, maar ook inbraak in studentenhuizen groot is. “Meer aandacht voor inbraak- en brandpreventie is echt nodig’’, stelt algemeen directeur Richard Weurding aan het begin van het nieuwe studiejaar. Een goede studenten inboedelverzekering blijkt dus van essentieel belang.

Studentenhuizen zijn een walhalla voor inbrekers. Een groot deel van de inbraakmeldingen in de studentensteden betreft studentenhuizen, meldde de politie deze zomer. Studentenkamers zijn vaak niet goed beveiligd en waardevolle spullen liggen voor het oprapen, terwijl de student zich niet bekommert om de inbraakgevoeligheid. De brutale inbreker grijpt spullen zo van de vensterbank, blijkt uit de praktijk. Een Leidse student zag het gebeuren toen hij op de grond in zijn kamer buikspieroefeningen aan het doen was.

De scriptie weg!
Een melding op internet dat je even een weekendje weg gaat en je scriptie alleen in je laptop bewaren, is vragen om problemen. Niet op social media vermelden waar je uithangt, is dan ook een moderne, maar uiterst effectieve preventietip voor studenten. Evenals de tip om back ups te maken van belangrijke bestanden, zoals van foto’s en de scriptie.
Helaas is het beeld van de wanhopige student die de enige back up van zijn scriptie kwijt is, ook bekend bij de Brandweer en Stichting Salvage. Juist de kans op brand- of rookschade is in studenthuizen groot. “Studentenkamers zijn een soort geconcentreerde huishoudens. Er zijn meer mensen en meer elektrische apparaten op minder vierkante meters en de aanwezige apparatuur is vaak oud en stoffig, wat de brandveiligheid niet ten goede komt. Preventietips van de Brandweer richten zich naast de rookmelders en het gevaar van sigaretten, frituurpannen en overbelaste stekkerdozen, dan ook op de vrije vluchtroute, zoals geen gebarricadeerde nooduitgangen en deuren”, vertelt Judith Kessels van de Veiligheidsregio Haaglanden.”

Onverzekerde inboedel
Stichting Salvage is gemiddeld bij zestig procent van de branden actief als hulporganisatie. Brenda Reinders van Salvage vertelt: “Wij zien bij kamerbewoners vaak dat de verzekering niet op orde is. Ik vermoed dat het in negentig procent van de gevallen gaat om een onverzekerde inboedel en mensen er dus te vaak vanuit gaan dat de schade wordt of de inboedel verzekerd is.”