Welke ouder betaalt de verzekeringspremies

‘Ik ben gescheiden en mijn twee kinderen wonen bij mij. De vader betaalt elke maand kinderalimentatie.

Nu stapelen de rekeningen voor de ziektekostenpremies zich op. Wie moet die eigenlijk betalen, de vader of ik? We hebben namelijk allebei het gezag’.

Als de kinderen bij jou wonen en je sluit een verzekering af voor de kinderen, dan ben jij in dat geval aansprakelijk voor het betalen van de premies. De verzekeraar kan de premies dan niet verhalen op de kinderalimentatie betalende ouder. Deze ouder is weliswaar onderhoudsplichtig naar de kinderen toe, maar staat niet in een contractuele verhouding tot de verzekeraar.

Verzekeraar moet kiezen
Als premies niet betaald worden, kan de verzekeraar naar de rechter stappen om zo de schuldenaar te dwingen om te betalen. In het geval een verzekeraar twee gescheiden ouders dagvaardt om de rekening te betalen, dan zal de verzekeraar ten aanzien van de niet-verzorgende ouder bedrogen uitkomen. De niet-verzorgende ouder, in het geval dat de verzorgende ouder de verzekering heeft gesloten, kan dan niet voor premies worden aangesproken.

Wettelijk vertegenwoordiger
Een wettelijk vertegenwoordiger van een kind heeft het gezag over het kind. Het feit dat er doorgaans twee wettelijke vertegenwoordigers zijn na een scheiding (een vader en een moeder) betekent dus niet automatisch dat beide ook aansprakelijk zijn voor de kosten die het kind met zich meebrengt. Ook de omstandigheid dat de niet-verzorgende ouder onderhoudsplichtig is naar de kinderen, brengt dus niet met zich mee dat deze ouder ook financieel aansprakelijk is voor de kinderen.