Wat verandert er als je 18 wordt?

Op het moment dat kinderen 18 jaar worden heeft dit gevolgen voor hun zorgverzekering. In dit artikel lees je wat je te wachten staat en wat je moet doen.

Premie

Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de zorgverzekering (basis- en aanvullende verzekeringen). Vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin een verzekerde 18 jaar is geworden, moet hij of zij premie betalen voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.

Zorgtoeslag

Vanaf het moment dat verzekerden premie gaan betalen voor de basisverzekering, kunnen ze Zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Voor een aanvraagformulier en overige vragen over de Zorgtoeslag kunt u terecht bij de Belastingdienst, afdeling Toeslagen – Tel 0800 0543 of www.belastingdienst.nl.

Verzekeren

Kinderen die via hun ouders verzekerd zijn en 18 jaar worden, kunnen gewoon bij hun ouders op de zorgpolis verzekerd blijven óf kiezen voor een collectieve studentenverzekering, zie hiervoor StudentenCollectief.nl voor meer informatie. Wanneer jij / uw kind niet studeert kunt u een kijkje nemen op JongerenPolis.nl. Vanaf dat moment wordt echter voor hen wel de premie voor de basisverzekering én eventueel aanvullende verzekeringen in rekening gebracht.

Basisverzekering en aanvullende verzekeringen aanpassen

Verzekerden kunnen op het moment dat ze 18 jaar worden een eigen basisverzekering en aanvullende verzekeringen afsluiten of hun verzekering aanpassen. Zij kunnen er ook voor kiezen om hun Basisverzekering en aanvullende verzekeringen gescheiden, bij een andere verzekeraar onder te brengen.

Belangrijk: wijzigingen binnen 1 maand doorgeven

Wijzigingen in pakketten gaan in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt. Dit geldt ook voor wijzigingen in het eigen risico. Gerekend vanaf de dag dat de verzekerde 18 jaar wordt, heeft hij één maand de tijd om wijzigingen door te geven. Wijzigingen die na deze termijn binnenkomen worden op de eerste dag van het volgende kalenderjaar doorgevoerd.
Adreswijzigingen en wijzigingen in bankrekeningnummer kunnen natuurlijk wel gedurende het hele jaar worden aangepast.