Opbouw verlof bij ziekte

Zieke werknemers bouwen alleen verlof op over de laatste zes maanden van de ziekteperiode, ondanks dat die regel in strijd is met Europese wetgeving.

In Nederland bouwen werknemers die langer dan een half jaar ziek zijn, geen nieuwe vakantiedagen meer op. Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie druist dat in tegen Europees recht. De desbetreffende Europese richtlijn beoogt namelijk voor elke werknemer, ook zieke werknemers, een recht op minimaal vier weken vakantie per jaar. Vakantiedagen boven dit minimum mogen wel komen te vervallen.

Afwijking verboden
Nederland mag als EU-lidstaat niet afwijken van Europese wetgeving en mag de vakantiedagen na een half jaar ziekte dus niet van de werknemer afpakken. Het leek erop dat door de uitspraak van het Europese Hof de huidige Nederlandse beperking van vakantierechten na een half jaar ziekte geen stand meer kon houden. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde onlangs echter anders.

Toch afwijking
In een recente zaak honoreerde het gerechtshof Amsterdam een beroep op de opbouw van vakantiedagen tijdens de gehele ziekteperiode namelijk niet. De reden ervan was dat toewijzing in strijd met de (Nederlandse) wet zou zijn. De kantonrechter wees eerder de vordering toe, juist in het licht van de beslissing van het Europese Hof.

Taak overheid
Correcte toepassing van de Europese richtlijn in deze zaak zou hebben betekend dat de werknemer recht had op uitbetaling van 40 vakantiedagen, opgebouwd over de gehele ziekteperiode. Op basis van de Nederlandse wet was er slechts recht op uitbetaling van 10 vakantiedagen. Het is echter aan de wetgever om de wetgeving in overeenstemming met de Europese richtlijn te brengen en niet aan de rechter, aldus het Hof. Het hof wees de vordering van de werknemer tot uitbetaling van de overige 30 vakantiedagen af.

Bron: Jurofoon