dienstverlening

Verandering in de zorgverzekering vanaf 2015

Wijziging zorgverzekering 2015 – Eigen risico

Het verplichte eigen risico stijgt in 2015 minder dan verwacht en komt uit op € 375. In 2014 was dit nog € 360.

Verandering zorgverzekering 2015 – Premie omhoog!

Zoals verwacht gaat de zorgpremie in 2015 waarschijnlijk omhoog. Omdat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ valt in 2015 naar de zorgverzekeraars gaat, stijgt de Basisverzekering naar verwachting met 10 procent. Het Ministerie van VWS maakte op Prinsjesdag bekend dat de nominale premie stijgt van € 1.101 in 2014 naar € 1.211 in 2015. Dit bedrag moet een verzekeraar volgens het ministerie vragen voor de Basisverzekering om de kosten te kunnen dekken. Maar de verzekeraars zijn vrij om zelf de premiehoogte te bepalen. Het kan dus best zo zijn dat niet iedere verzekeraar deze premiestijging zal volgen.

Vanuit StudentenCollectief zien wij terughoudendheid bij zorgverzekeraars om de premies te verhogen.

Vanaf half november zullen wij de nieuwe zorgpremies voor 2015 bekend maken van de verschillende zorgverzekeraars.