Fors betalen in 2015 voor niet-gecontracteerde zorg

Veel studenten weten niet welke zorgverleners zijn gecontracteerd bij hun afgesloten goedkope budgetzorgverzekering. Hierdoor worden studenten geconfronteerd met forse extra kosten voor zorg bij niet gecontracteerde zorgverleners. Wanneer zij hiervoor niet de financiële middelen hadden, waren zij verplicht om over te stappen naar een andere zorgverlener met alle ongemak van dien.

Meer duidelijkheid

Consumenten- en patientenorganisaties alsook de toezichthouders roepen zorgverzekeraars op om meer duidelijkheid te geven voor welke polissen welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Zodat verzekerden bij voorbaat altijd weten naar welk ziekenhuis zij kunnen voor een goede behandeling en met een volledige vergoeding.

Het is opmerkelijk te noemen, aangezien verzekeraars wel over deze informatie beschikken. Zo blijkt dat eind 2013 meer dan 60 procent van de verzekerden niet over de informatie beschikte welke zorgverleners er voor 2014 waren gecontracteerd.

Spoedeisende hulp

De onverwachte zorgkosten komen voornamelijk voort uit planbare zorg. Niet planbare zorg, zoals spoedeisende hulp is onderdeel van de Basisverzekering en daarvoor kan iedereen terecht bij ieder ziekenhuis in Nederland. De type zorgverzekering maakt hierbij niet uit. De enige kosten die hiervoor in rekening worden gebracht is het eigen risico (van minimaal € 360).

Spotgoedkope zorgpolis

Komende maanden is het weer mogelijk om te wisselen van zorgverzekering. Het is dan aan te raden om goed uit te zoeken welke polis het beste past. Het is natuurlijk financieel aantrekkelijk om een goedkope polis af te sluiten met een hoog eigen risico, maar dit kan een streep door de rekening betekenen als er toch opeens zorg nodig blijkt te zijn. Sinds 2014 hebben de grote zorgverzekeraars een zogenoemde budgetzorgverzekering gelanceerd, waarbij maar tussen de 20 à 30 ziekenhuizen in Nederland zijn gecontracteerd. Dit levert een voordelige zorgpremie op, maar is zeker niet geschikt voor iedereen.

Vanaf 2015 zijn zorgverzekeraars bovendien niet meer verplicht om niet-gecontracteerde zorg deels te vergoeden, zoals in 2014 nog wel het geval is.
De verwachting is daardoor dat er volgend jaar spotgoedkope polissen aangeboden gaan worden, waarbij verzekerden alleen maar terecht kunnen bij een handvol gecontracteerde ziekenhuizen en andere specifieke zorgverleners voor een vergoeding.

Studenten met een gewone naturapolis (restitutiepolis biedt zelfs vergoeding voor niet gecontracteerde zorgverleners)  hebben dit probleem niet en houden keuzevrijheid van alle gecontracteerd zorgverleners.