Voorbereid op vakantie

Vakantiedagen opnemen, anders ben je ze kwijt

Vanaf 1 januari 2012 dien je je wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar op te nemen.

Daarnaast hebben werknemers die langdurig ziek zijn voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers.

Een fulltime werknemer heeft nu recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Daarnaast hebben de meeste werknemers recht op extra vakantiedagen die zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst of CAO. Die extra dagen heten bovenwettelijke vakantiedagen. De regels ten aanzien van het opnemen van deze dagen gaan binnenkort veranderen.

Wat verandert er?
Vakantiedagen verjaren nu na vijf jaar, zowel wettelijke als bovenwettelijke. Dit gaat veranderen. Vanaf volgend jaar verjaren slechts de bovenwettelijke vakantiedagen na vijf jaar. Voor de wettelijke vakantiedagen gaat gelden dat je deze uiterlijk binnen zes maanden na het einde van een kalenderjaar moet hebben opgenomen. De overgebleven dagen ben je daarna kwijt, tenzij je door je baas niet in staat bent gesteld om je wettelijke vakantiedagen op te nemen. Daarnaast is het mogelijk om in onderling overleg met je baas de vervaltermijn te verlengen.

Opbouw vakantiedagen bij ziekte
De nieuwe wet regelt daarnaast dat werknemers die langdurig ziek zijn voortaan recht krijgen op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu bouw je als zieke werknemer alleen wettelijke vakantiedagen op tijdens de laatste zes maanden van je ziekte. Voortaan hebben alle werknemers recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar.

Tot slot, de nieuwe regeling wijst er beter op dan nu dat ziekte een werknemer niet beperkt om vakantiedagen op te nemen. Deze nieuwe vakantiewetgeving treedt op 1 januari 2012 in werking.