Opzegservice verzekeringen

Misverstanden over garantie

Over garantie op consumentengoederen bestaan nogal wat misverstanden.

Als consument heb je recht op een product dat voldoet aan de eigenschappen die je ervan mag verwachten. Een product dat daar niet aan  voldoet, wordt ondeugdelijk genoemd. Daar is sprake van als het product niet  (goed) werkt, niet compleet is, beschadigd is, niet werkt zoals door de verkoper of fabrikant is toegezegd of niet voldoet aan de opgegeven specificaties.
Het recht op een deugdelijk product bij consumentenkoop wordt in de volksmond garantie genoemd. Hierover bestaan veel misverstanden, waarvan wij er vijf belangrijke uitlichten.

1. Naar de fabrikant
Als je een ondeugdelijk product hebt  gekocht, moet je niet gaan klagen bij de fabrikant. Dat doe je namelijk bij de  verkoper, deze is  verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van  klachten over ondeugdelijke producten. Laat je niet afschepen of doorverwijzen naar de fabrikant, de verkoper heeft je het product verkocht, dus is hij verantwoordelijk.

2. Geen reparatie zonder bon
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ben je niet verplicht een kassabon te laten zien op het moment dat je met een ondeugdelijk product te maken krijgt. Wel kan de verkoper verlangen dat je aantoont dat het product bij hem is gekocht. Dat kan met de aankoopbon, maar ook met een bankafschrift of een ander bewijs.

3. Recht op vervanging
Je hebt niet het wettelijk recht om vervanging van het product af te dwingen, als er iets mis mee is. Je hebt wel recht op vervanging of reparatie. Het is aan de verkoper om te bepalen of hij  het ondeugdelijke product wil repareren of vervangen. Als het voor hem veel goedkoper is om tot reparatie over te gaan, dan mag hij hiervoor kiezen. Een tegoedbon overigens mag je accepteren, maar dat is niet verplicht.

4. Geen garantie bij uitverkoop
Ook als je een product  gekocht hebt in de uitverkoop, blijf je  recht houden op garantie. Wel kan de reden voor het afprijzen van het product  betekenen dat je minder van het product mag verwachten. Dit moet echter wel  duidelijk zijn doordat dit op de een of andere manier van tevoren is aangegeven.

5. Geen garantie bij 2e hands aankoop
Wat voor producten in de uitverkoop geldt, geldt eveneens voor producten die je 2ehands koopt. Zo kan een verkoper de garantie niet uitsluiten omdat het een 2ehands product betreft. Het product moet blijven beantwoorden aan de  eigenschappen die je ervan mag verwachten. Hieruit volgt wel dat je bij 2ehands zaken zoals een auto minder van de auto dient te verwachten dan bij nieuwkoop.

Let op: bovenstaande is van toepassing voor consumenten aankopen, ofwel een overeenkomst tussen een particuliere consument en een professionele verkoper.

Wil je meer weten over koop en consumentenrecht, neem dan contact op met www.jurofoon.nl.