Minimumloon vanaf 2010

Op 1 januari 2010 wordt het bruto minimumloon, voor 23 jaar of ouder, verhoogd naar 1407,60 euro per maand.

Recht op wettelijk minimum
Iedere werknemer van 23 tot 65 jaar heeft recht op het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 15 tot 23 jaar worden andere bedragen vastgesteld: het minimumjeugdloon. Per leeftijdsjaar geldt een ander minimumloon. Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat geen wettelijk minimumloon.

Voor 23 jaar en ouder
Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2010:

per maand € 1.407,60
per week € 324,85
per dag € 64,97

Bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2010

Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag
22 jaar 85 % €  1.196,45 €  276,10 €  55,22
21 jaar 72.5 % €  1.020,50 €  235,50 €  47,10
20 jaar 61.5 % €     865,65 €  199,75 €  39,95
19 jaar 52.5 % €     739,00 €  170,55 €  34,11
18 jaar 45.5 % €     640,45 €  147,80 €  29,56
17 jaar 39.5 % €     556,00 €  128,30 €  25,66
16 jaar 34.5 % €    485,60 €  112,05 €  22,41
15 jaar 30 % €    422,30 €    97,45 €  19,49


Loonstrookje

Op je loonstrookje vind je een aantal belangrijke gegevens, zoals het brutoloonbedrag, de bedragen waaruit dit loon bestaat, het voor jou geldende minimumloon en hoeveel belasting en premies op je loon worden ingehouden. Zo kun je zelf de hoogte van je loon controleren. Vraag eventueel je werkgever om een toelichting bij je loonstrookje.

Netto minimumloon?
Veel mensen vragen zich af hoeveel loon ze netto zouden moeten ontvangen. Dat valt helaas niet precies te zeggen. De wet bepaalt geen netto minimumloon. Van belang zijn inhoudingen en premieheffingen die per bedrijfstak kunnen verschillen. Wanneer je onder een CAO valt, kun je recht hebben op een hoger minimumloon.

Bron: Ministerie van SZW | Jurofoon