Maak de waterafvoer en goten sneeuwvrij

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wijzen wij op de risico’s die smeltende sneeuw met zich meebrengen.

Verzekeraars krijgen nu al veel schademeldingen binnen over lekkage en volgelopen binnenmuren. En dat zal alleen maar erger worden, verwachten wij. Daarom attenderen wij iedereen om goten en daken zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken.

Als het dikke sneeuwpak gaat smelten, komt er in korte tijd zoveel water vrij, dat goten en de afwateringskanalen van platte daken de hoeveelheden niet aankunnen, mede door verstoppingen. Het gevolg kan een forse lekkage zijn. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten, zeker niet tijdens de feestdagen.