Consument verantwoordelijk voor betalingsverplichting

Consument dient haar verplichting tot betaling van de maandpremies te voldoen, ook al was er een betalingsachterstand ontstaan waar de Consument niets aan kon doen. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in uitspraak 2017-511.

Consument heeft een verzekeringspakket afgenomen, bestaande uit een autoverzekering en een particuliere woonverzekering. Partijen hebben afgesproken dat de maandpremies voor het verzekeringspakket middels automatische incasso van de bankrekening van Consument worden afgeschreven.

De Consument heeft in december 2016 een wijziging in de autoverzekering doorgegeven. Het betrof de aanschaf van een nieuwe auto. Omdat Consument na enkele weken nog geen groene kaart had ontvangen, heeft zij contact hierover opgenomen. Naar aanleiding van dit telefonisch contact kwam naar voren dat er een achterstand in de premiebetaling was. In de periode van 1 juli 2016 tot 1 februari 2017 heeft de verzekeraar geen premie geïncasseerd en is de premieachterstand opgelopen. Tussen partijen staat vast dat de achterstand het gevolg was van een door verzekeraar abusievelijk doorgevoerde wijziging in het systeem in juli 2016.

De verzekeraar is in overleg getreden met de consument opdat de niet betaalde maandpremies alsnog worden betaald. In zijn brief van 16 maart 2017 heeft de verzekeraar aan de consument afspraken over een betalingsregeling bevestigd (betaling in twaalf termijnen).

De Consument heeft de eerste en tweede termijn onder protest betaald en vordert dat beide partijen het achterstallige bedrag gelijkelijk, ieder voor 50%, dragen. Voor het geval dat de Commissie de verzekeraar niet veroordeelt tot het dragen van de helft van de premieachterstand, vordert de Consument dat hij de premieachterstand in 18 maandtermijnen mag betalen.

Oordeel Commissie

In de periode waarin de premieachterstand is ontstaan en opgelopen was de Consument wel verzekerd. De consument dient daarom alsnog te voldoen aan haar verplichting tot betaling van de maandpremies. De Commissie komt tot het oordeel dat de Consument in staat is om de achterstand in 12 maanden in te lopen en acht de voorgestelde betalingsregeling niet onredelijk.