De Stad Holland Zorgverzekering heeft één Basisverzekering met restitutiedekking en ruime keuze van aanvullende verzekeringen.

In onderstaande tabel vind je de vergoeding bij gebruik van wel of geen gecontracteerde zorgaanbieder.

 Zorgverlener Stad Holland
Basisverzekering
wel contract
(met zorgverlener)
100%,
afgesproken tarief
géén contract
(met zorgverlener)
100%,
Wmg-tarief**

**Wmg-tarief is het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Studenten Zorgverzekering van Stad Holland is een Basisverzekering met de aanvullende verzekering Jongeren AV.