Vonnis rechtbank inzake advies en aansprakelijkheid

Op 16 december 2009 heeft de Rechtbank Utrecht vonnis gewezen inzake een advies van een financieel dienstverlener

over een belegging in teakhout. 

De feiten
Eisers in deze zaak waren gehuwd. Hun opleidingen waren LTS en MEAO. Aan een financieel dienstverlener vragen zij advies over de financiële afwikkeling van hun scheiding. De adviseur constateert een grote overwaarde op de woning. Geadviseerd wordt om een tweede hypotheek af te sluiten. Op advies van de adviseur gebruikt eiser 1 de tweede hypotheek om eiser 2 af te kopen en te beleggen in teakhout. Eiser 2 gebruikt de uitkering uit de echtscheiding op advies van de adviseur om in teakhout te beleggen om daarmee extra pensioen op te bouwen. Beide eisers storten € 30.000 euro. De adviseur ontvangt hiervan per storting maar liefst 30% provisie. De aanbieder van het teakhout kan niet aan zijn verplichtingen voldoen en beide eisers zijn hun gedane investering kwijt.

De rechtbank
De rechtbank komt tot het oordeel dat de financieel dienstverlener in deze zaak die een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam financieel adviseur diende te betrachten, niet in acht heeft genomen. Tot dit oordeel komt de Rechtbank onder meer op grond van de volgende overwegingen:

  • De financieel dienstverlener wist dat de eisers geen beleggingservaring hadden en op grond van opleiding en werkervaring niet deskundig waren op het terrein van beleggingen;
  • De financieel dienstverlener had zich onvoldoende verdiept in de achtergronden en deskundigheid van de aanbieder van teakhout;
  • De financieel dienstverlener heeft verzuimd om de eisers in duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen te informeren over het, aan de overeenkomst verbonden, risico;
  • De financieel dienstverlener heeft in de gesprekken veel nadruk gelegd op het te verwachten rendement.

Op grond van bovenstaande worden de eisers in het gelijk gesteld. Aanbieder en de financieel dienstverlener worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schade. Aangezien de aanbieder niet meer in staat is te betalen komt de rekening terecht bij de financieel adviseur.

Gevolg

De aansprakelijkheid wordt niet gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de financieel dienstverlener; Omdat de financieel dienstverlener de schade niet kan, of wil betalen, wordt diens faillissement uitgesproken.

Dit betekent dat de eisers van de rechter gelijk hebben gekregen, maar niet schadeloos kunnen worden gesteld.