Preventief: tandarts consult

Student weet niet waar hij zich voor verzekert

Slechts 2% van de Studenten kan precies vertellen wat onder de dekking van de Basisverzekering valt. Minstens 80% geeft  minimaal één onjuist antwoord op de vraag of de huisarts, tandarts en fysiotherapeut onder de Basisverzekering valt. Ieder jaar verbazen wij ons over het feit dat studenten onvoldoende op de hoogte van de dekkingen en de verschillen in Basisverzekering zijn. Hierdoor maken ze keuzes op basis van onjuiste informatie. Dit kan tot grote teleurstellingen leiden, omdat de zorgverzekering niet datgene vergoed waarvan ze dachten dat het vergoed zou worden. Of ze betalen te veel, omdat ze een aanvullende verzekering hebben genomen voor iets wat al in de basisverzekering is gedekt.
Ook over het eigen risico bestaat verwarring. Zo denkt bijna de helft van de studenten ten onrechte dat het eigen risico ook geldt voor bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut. Deze kosten worden echter niet vergoed door de Basisverzekering, waardoor er geen eigen risico op van toepassing is. Het eigen risico geldt bijvoorbeeld wel voor ziekenhuiszorg.

Minister Schippers heeft onlangs laten weten een publiekscampagne te starten met extra aandacht voor het eigen risico.