Belastingdienst

Studenten laten geld liggen

Ruim een derde van alle hbo- en wo-studenten heeft een lening. Gemiddeld ontvangen zij € 365 per maand. Na vier jaar studeren levert dat een schuld op van € 17.500 (exclusief rente). Maar studenten laten ook geld liggen. Bijna een vijfde van de studenten krijgt geen zorgtoeslag en 12% doet geen belastingaangifte.

Dit blijkt uit het ‘Nibud-studentenonderzoek 2011-2012’, dat is gehouden onder 3.000 hbo- en wo-studenten. Het Nibud denkt dat de studieschuld alleen maar zal toenemen als de overheid haar bezuinigingsmaatregelen doorvoert en een groter deel van de studiekosten voor rekening van de studenten zal komen. Het Nibud wijst nadrukkelijk op het belang van verantwoord lenen, zodat studenten weten wat voor lening ze aangaan en dat geld voor hun studie gebruiken. Nu leent 22% van de studenten om leuk en relaxed te kunnen leven en 70% van de studenten spaart. Gemiddeld leggen ze  bijna  € 100 per maand opzij. In totaal hebben ze gemiddeld € 4.522 op hun bankrekening. Het merendeel van de studenten (82%) ontvangt zorgtoeslag. Dat laat een groep van 120.000 studenten over die de zorgtoeslag niet kent of niet aanvraagt. Ook bij de Belastingdienst blijft veel geld liggen. Ruim 12% doet geen aangifte.