Onzekere consument stelt aankoop woning uit

Ruim veertig procent van de consumenten die overwegen een woning te kopen, wacht   hiermee totdat er duidelijkheid is over de hypotheekrenteaftrek.

Volgens hypotheekbarometer van de hypothecair planners, aangesloten bij de NVHP, is zestig procent van de klanten, waarmee over hypothecair krediet wordt gesproken, onzeker over de handhaving van de huidige hypotheekrenteaftrek. Hierdoor stelt 43 procent van de klanten de aankoop van een woning uit. In werkelijkheid is die onzekerheid echter nog veel groter. “Bedacht moet worden dat het hier gaat om consumenten die in gesprek zijn met Erkend Hypothecair Planners over hun wens om een woning te kopen. Dat zijn dus consumenten die als het ware al een eerste begin maken met het realiseren van hun doelstelling. Naar alle waarschijnlijkheid is er ook een grote groep consumenten is die door de onzekerheid al helemaal niet meer begint aan het zich oriënteren op de beschikbare koopwoningen en de wijze waarop een eventuele aankoop gefinancierd kan worden. Nu de verkiezingen achter de rug zijn is het te hopen dat er snel duidelijkheid komt ten aanzien van het onderwerp hypotheekrenteaftrek.”