Mag verhuurder opzeggen wegens structureel verlies?

‘Ik verhuur een woning maar het levert me helemaal niets op. Sterker nog, ik leid al een tijdje verlies

omdat de woning meer kosten met zich meebrengt dan er aan huur wordt betaald. Kan ik het huurcontract om die reden opzeggen?’

Ja, dat is mogelijk. Ook een puur financieel belang van de verhuurder kan een reden zijn om de huurovereenkomst op te zeggen. Wel is het zo dat het de rechter is die uiteindelijk moet toestemmen of de huurovereenkomst daadwerkelijk om die reden door de verhuurder beëindigd mag worden.

Huurbescherming niet absoluut
Een huurder geniet een verre mate van huurbescherming. Om een huurovereenkomst rechtsgeldig op te kunnen zeggen moet een verhuurder dan ook een goede reden hebben, bijvoorbeeld dringend eigen gebruik. Aan dat dringend eigen gebruik kan een puur financieel belang van de verhuurder ten grondslag liggen. Soms is de huurbescherming niet verenigbaar met een structurele verliessituatie van de verhuurder waardoor huurbeëindiging gerechtvaardigd is.

Hoe zit het bij renovatie?
Als een verhuurder een woonruimte wenst te renoveren, levert dat doorgaans geen dringend eigen gebruik op als reden voor beëindiging. Wanneer die renovatie (met het oog op een beter rendement) plaatsvindt in een huursituatie waarin er verlies wordt geleden door de verhuurder en hij ook op langere termijn weinig uitzicht heeft op rendement, dan kan dit anders liggen. Er kan dan sprake zijn van een rechtsgeldige grond voor huuropzegging, indien er niet van de verhuurder verlangd kan worden dat hij aan de huurovereenkomst gebonden blijft.