Hangmat arrest

Een vrouw valt bij haar eigen woning door een gebrekkige constructie uit een hangmat en raakt invalide. Haar man is daarvoor mede-aansprakelijk

 en dus zal diens verzekering moeten betalen. Hoe zit het precies met het ‘hangmatarrest’?

De advocaat van de gedupeerde vrouw, geeft antwoord op 5 vragen over het hangmatarrest, dat verregaande gevolgen heeft voor verzekeraars. Hij noemt het ‘baanbrekende jurisprudentie’. “Iedereen is straks in zijn eigen huis beschermd.”

Wat is het ‘hangmatarrest’?
Het is een baanbrekend arrest van de Hoge Raad en houdt in dat de eigenaar van een huis door een mede-eigenaar aansprakelijk kan worden gesteld als die door een gebrek aan het huis schade lijdt. Een gat in de vloer, een trapleuning die loszit of een dakpan die naar beneden valt. Kortom, alle schade als gevolg van gebreken in en rond het huis. Voorheen kon alleen een derde de huiseigenaar aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld de postbode die is geraakt door een dakpan. Nu kunnen ook partners elkaar onderling aansprakelijk stellen.

Wat was de aanleiding?
Een vrouw lag in een hangmat die losschoot. De mat was bevestigd aan een pilaar in de tuin van de woning die zij met haar partner bewoonde. Ze is sindsdien grotendeels verlamd. We hebben de zaak van boven en van onder bekeken, maar algemeen was het idee dat je jezelf nu eenmaal niet aansprakelijk kunt stellen en ook je mede-eigenaar niet. Toch hebben we de zaak voor de rechtbank in Den Bosch gebracht en die vonniste dat haar partner voor de helft aansprakelijk is en dat diens verzekering dus moet uitbetalen. Die uitspraak is nu door de Hoge Raad bevestigd.

Wat zijn de gevolgen?
Iedereen die schade lijdt door een gebrek aan de eigen woning, kan nu een claim indienen bij de verzekeraar van de partner. En het gaat verder dan dat. Op basis van deze uitspraak geldt het waarschijnlijk ook voor schade als gevolg van een auto-ongeluk omdat de remmen niet goed werkten en zelfs als je door je eigen hond wordt gebeten. Het ‘gebrek’ is in dat laatste geval de onberekenbaarheid van een dier.

Dat wordt een lawine aan schadeclaims.
We hoeven er niet aan te twijfelen dat het ‘hangmatarrest’ de verzekeraars rauw op het dak valt. Dit hadden ze niet verwacht. Het aantal huis-tuin-en-keukenongelukken als gevolg van een gebrek is enorm. Bovendien kunnen zaken tot vijf jaar terug alsnog worden geclaimd bij de verzekeraar.

Hoe zal de verzekeraar reageren?
Die zal de polisvoorwaarden aanpassen of de premies verhogen. Het eerste kan niet zomaar. Een verzekeraar mag bij al lopende polissen niet eenzijdig de voorwaarden wijzigen. We zullen iets meer premie gaan betalen. Maar daar krijgt iedereen iets voor terug: dat je ook in je eigen huis meer bescherming ondervindt.