Fietsverzekering studenten

Gemeente teruggefloten wegens verwijderen fiets

Het slot forceren van een ‘verkeerd’ gestalde fiets mag alleen als de fiets een gevaar oplevert. Is dat niet het geval, dan moet de gemeente eerst waarschuwen voor de fiets wordt weggehaald.

Gemeentes hebben de mogelijkheid om via een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nadere regels te stellen, waar de wet die ruimte geeft. Zo staat in enkele APV’s beschreven dat de gemeente het recht heeft een boete op te leggen als een fiets niet is afgesloten. Zo maakt de gemeente Utrecht gebruik van een APV om in bepaalde gebieden ‘verkeerd’ gestalde fietsen te verwijderen. De rechter heeft daar nu een stokje voor gestoken.

Rode label, groene label
Volgens haar eigen beleid verwijdert de gemeente fietsen die gevaarlijk gestald staan voor een nooduitgang, brandkraan, op een blinde geleide strook of direct aan of op de trambaan of rijweg. De fiets krijgt dan een rode label, wat betekent dat de fiets na een half uur wordt verwijderd. Fietsen die hinderlijk gestald staan in de looproute of voor een ingang krijgen een groene label: de fiets wordt na 24 uur verwijderd.

Bezwaar tegen bestuursdwang
Een vrouw die haar fiets verkeerd bij het Centraal Station in Utrecht had gestald, kon vanwege deze APV haar fiets ophalen bij de gemeente. Ze ging in bezwaar en in beroep tegen de uitoefening van de bestuursdwang op grond waarvan haar fiets was meegenomen. De fiets in kwestie stond namelijk gestald in het gangpad tussen twee fietsrekken en was dus hinderlijk neergezet en niet gevaarlijk. Haar fiets was direct meegenomen omdat er een rode label op zat. Dit strookte echter niet met het beleid van de gemeente en de rechter stelde haar in het gelijk.

Geen € 1.000 schadevergoeding
Hoewel de Volkskrant meldde dat de fietser een schadevergoeding kreeg toegewezen van € 1.000, blijkt die schadevergoeding slechts de kosten voor een nieuw fietsslot (€ 51,50) te behelzen. Wel diende de gemeente het door de vrouw betaalde griffierecht (€ 150) en de advocaatkosten (€ 755) te vergoeden. Dit is echter  gebruikelijk: de verliezende partij dient doorgaans van de rechter de gerechtelijke kosten (gedeeltelijk) te vergoeden die de winnende partij in een rechtszaak heeft gemaakt.