Drie zware ongevallen per dag

Gemiddeld genomen veroorzaken drie automobilisten per dag een zwaar ongeval, waarbij een schade gemoeid is van minimaal 50.000 euro.

Zowel jong als oud kunnen bij een dergelijk ongeval betrokken raken, blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Wel hebben leaserijder de meeste kans, maar dat komt met name omdat deze groep zich het meest op de weg bevind.

Verkeersongevallen zijn aan de orde van de dag in Nederland. Dagelijks noteren verzekeraars zo’n duizend WA-schaden. Bij de meeste daarvan blijft de schade redelijk binnen de perken, maar helaas vinden er dagelijks gemiddeld ook drie forse ongevallen plaats waarbij de schade de 50.000 euro overschrijdt.
Bij het merendeel daarvan (ruim negentig procent) is niet alleen sprake van materiële schade, maar ook van letselschade. De financiële en emotionele gevolgen voor de slachtoffers zijn vaak groot.

Het CVS, dat over personenautogegevens van ongeveer veertig procent van het Nederlandse wagenpark beschikt, heeft een analyse over de jaren 2005-2008 uitgevoerd om te kijken wat het profiel is van de automobilisten die forse ongevallen veroorzaken. “Vaak wordt gedacht dat jonge of oudere automobilisten de grootste brokkenmakers zijn, maar dat blijkt niet waar te zijn”, zegt Van Steenbergen. “Hoewel algemeen bekend is dat jonge en onervaren automobilisten veel kans op een ‘gemiddeld’ ongeval hebben, zijn ze in de categorie ‘zware ongevallen’ niet oververtegenwoordigd en maken ze evenveel kans op een ongeval als een oudere automobilist.”

Uit de statistiek komt wel naar voren dat van alle automobilisten leaserijders de meeste kans hebben bij een fors ongeval betrokken te raken, en dan met name de leaserijders die jonger dan 41 of ouder dan 50 jaar zijn.
Volgens Van Steenbergen betekent dat niet dat leaserijders gevaarlijk rijden. “Omdat zij ‘grootweggebruikers’ zijn, is de kans dat ze bij een ongeval betrokken zijn, statistisch gezien nou eenmaal het hoogst. Wie vijf keer per dag op de weg zit, heeft meer kans bij een ongeval betrokken te raken dan wie dat één keer per dag doet.”