De echte werkloosheid stijgt gestaag

In juli 2010 waren 449.000 personen werkloos, een stijging met 8.000 mensen. De seizoensgecorrigeerde werkloosheid daalt wel, al vijf maanden op rij.

De echte werkloosheid stijgt in 12 maanden van 5,2% naar 5,7%.

Stijgt of daalt de werkloosheid? 
Het CBS maakt een onderscheid tussen echt getelde werkloosheid en seizoensgecorrigeerde werkloosheid. De echte werkloosheid steeg afgelopen maand met 8.000 naar 449.000 (5,7%). 12 maanden geleden waren er nog maar 412.000 mensen werkloos. (5,2%)

De voor de seizoenen gecorrigeerde werkloosheid daalde de afgelopen maand met 4.000 naar 426.000. De afgelopen 5 maanden daalde deze werkloosheid met gemiddeld 5.000. 12 maanden geleden was de werkloosheid volgens deze berekening overigens nog 389.000.

Niet op zoek
Het aantal werklozen dat niet naar een baan zoekt is opgelopen van 484.000 vorig jaar naar 493.000 dit jaar. Deze mensen krijgen wel een uitkering, maar worden meestal niet geteld als werkloos. Officieel heten ze ‘Niet-werkende werkzoekenden.’ Een belangrijk deel van de nietwerkende werkzoekenden wordt niet tot de werkloze beroepsbevolking gerekend omdat zij niet actief naar werk zoeken of niet op korte termijn beschikbaar zijn. Het gaat hierbij in het meest positieve geval om personen die een opleiding/training volgen om ze (beter) geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. In Zuid-Holland zijn de meeste niet naar werk zoekende werkzoekenden: 109.000.

Mannen
Vooral onder mannen daalde de echte werkloosheid in de afgelopen maanden. Het aantal werkloze mannen kwam in juli 2010 uit op 224.000, precies evenveel als het aantal werkloze vrouwen. Vergeleken met juli 2009 zijn er wel meer werkloze mannen en vrouwen: een jaar terug waren er 217.000 mannen werkloos, en nog maar slechts 195.000 vrouwen.

Herstel
Uit recent beschikbaar gekomen gegevens blijkt dat de situatie op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2010 voorzichtig tekenen van herstel liet zien. Naast een daling van de werkloosheid was er een lichte stijging van het aantal banen. Het aantal openstaande vacatures stabiliseerde.

Meer leraren op zoek naar werk
De daling van de werklozen deed zich uitsluitend voor op de lagere beroepsniveaus. Op hoger beroepsniveau steeg het aantal werkzoekenden bovengemiddeld als gevolg van een toename bij de pedagogische beroepen, leraren klaar met de opleiding of zonder een klas, een verschijnsel dat zich elke zomer voordoet.

Weer minder WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen is voor de vijfde maand op rij afgenomen. In juli daalde het aantal uitkeringen met bijna 4.000 tot 285.000. Het aantal WW-uitkeringen was in juli nog wel 26.000 hoger dan een jaar eerder. UWV kende de afgelopen maand 31.000 nieuwe uitkeringen toe. Er werden 35.000 WW-uitkeringen beëindigd.

(bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)