Autoschade eenvoudiger melden!

Automobilisten die schade rijden, hebben geregeld moeite om alle gegevens van het Europees schadeformulier goed in te vullen. Zo stelt één op de drie autobezitters na een schade dat ze het formulier gebruiksonvriendelijk vindt. Eenzelfde aantal vindt dat het ingevulde formulier niet goed leesbaar is, zo blijkt uit onderzoek van GfK onder ruim 700 autobezitters die het afgelopen jaar schade hebben gehad.

De nieuwe MobielSchadeMelden-app moet deze ongemakken wegnemen én de ongevalsregistratie een impuls geven.

De nieuwe MobielSchadeMelden-app die het Verbond van Verzekeraars, Politie en verkeerskundig ict-bureau VIA lanceren, maakt het voor gebruikers eenvoudiger en sneller om schade te kunnen melden. De app vult veel gegevens automatisch in. Ook is ‘gedoe’ met tekeningen voorbij: foto’s volstaan. Daarnaast is het met de lancering van deze geheel vernieuwde app mogelijk om alle soorten aanrijdingen te registreren. Zo kunnen nu ook fietsers en voetgangers schade melden en kan er melding worden gemaakt van gewonden (letselschade).

Onderzoek: ongemakken met papieren formulier
De ondervraagde schaderijders in het GfK-onderzoek die niet in staat waren om alle gegevens op het schadeformulier in te vullen, leggen de oorzaak vooral bij de ongemakken van het formulier. Van deze groep begreep een op de drie niet alle instructies op het formulier, had vijftien procent van de ondervraagden op het ongevalsmoment niet de juiste papieren bij zich en bij nogmaals vijftien procent ontbraken gegevens van de tegenpartij. De mobiele applicatie moet dit ondervangen.

Ambitie: alle aanrijdingen altijd registreren
Het Verbond, Politie en VIA hebben samen met andere belangengroepen de gezamenlijke ambitie uitgesproken om alle ongevallen altijd volledig en correct geregistreerd te krijgen, waaronder ook schade bij fietsers en voetgangers. Door alle ongevallen altijd in kaart te brengen, kunnen hulpdiensten en overheden – van beleid tot wegbeheer – een slag slaan om het aantal verkeersdoden en -gewonden verder terug te brengen. De succesvolle Nederlandse aanpak van verkeersveiligheid komt namelijk in gevaar als goede ongevalscijfers uitblijven.

STAR Safety Deal
Het Verbond, Politie en VIA zijn de initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting), dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. De lancering van de MobielSchadeMelden-app maakt hiervan deel uit. Partijen die deelnemen aan STAR zijn Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Fietsersbond, TeamAlert, Blijf Veilig Mobiel, Unie van Waterschappen en Veilig Verkeer Nederland.

Voor meer informatie: www.mobielschademelden.nl