De Menzis Zorgverzekering heeft verschillende type basisverzekeringen en ruime keuze van aanvullende verzekeringen.

In onderstaande tabel vind je de vergoeding bij gebruik van wel of geen gecontracteerde zorgaanbieder.

  Menzis
Basis Voordelig
Menzis
Basis
Menzis
Basis Vrij
wel contract
(met zorgverlener)
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief
100%,
Wmg-tarief**
géén contract
(met zorgverlener)
65% tot 75%,
van de nota tot
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
 75%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**

*Verzekeraars bieden géén inzage hoe hoog het gemiddeld gecontracteerd tarief is. Als verzekerde loop je het risico te moeten bijbetalen.

**Wmg-tarief is het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).