De CZ Zorgverzekering heeft drie verschillende type basisverzekeringen.

In onderstaande tabel vind je de vergoeding bij gebruik van wel of géén gecontracteerde zorgaanbieder.

  CZ
ZorgBewustpolis
CZ
Zorg-op-maatpolis
CZ
Zorgkeuzepolis
wel contract
(met zorgverlener)
100% 100% 100%
géén contract
(met zorgverlener)
70% van de nota,
tot 75% van
het gecontracteerd gemiddeld tarief*
75% van de nota,
tot 75% van
het gecontracteerd gemiddeld tarief*
100%,
tot het marktconform tarief**

*Gemiddeld tarief: met zorgverleners maakt CZ contractafspraken over tarieven voor behandelingen. Het gemiddelde tarief is het gemiddelde van alle tarieven die voor een behandeling zijn afgesproken overeengekomen.

**Marktconform tarief:  het tarief dat we in Nederland passend vinden voor een bepaalde behandeling.