Stel je eigen buitenlandverzekering samen

Basisdekking

Personenhulpverlening kostprijs
Telecommunicatiekosten € 100
Buitengewone kosten kostprijs
Schade logiesverblijven € 300

Uitbreidingen

De basisdekking kan met de volgende rubrieken worden uitgebreid:

Bagage, totaal € 3.000
Beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software) € 1.500
Eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis € 75
Geneeskundige kosten
Gemaakt buiten Nederland kostprijs
Gemaakt binnen Nederland € 1.250
Tandheelkundige kosten € 350
Eigen risico, per gebeurtenis € 75
Ongevallen
Bij overlijden € 12.500
Bij blijvende invaliditeit € 50.000
Rechtsbijstand
Binnen Europa kostprijs
Buiten Europa € 25.000
Aansprakelijkheid kostprijs
Maximum verzekerd bedrag € 500.000
Eigen risico, per gebeurtenis € 100

Bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.